Вторник, 21.09.2021, 08:03
Вітаю Вас, Гість

Форми організації освітнього процесу.

Форми організації освітнього процесу будуються на основі Базової програми «Українське дошкілля».

«Українське дошкілля» - програма нового типу. В ній вміщено базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільників, формування його особистості, створення в умовах ДНЗ розвиненого життєвого простору, сприятливого для:

- закладання основ компетентності (розвиток досвіду, який допомагає дошкільнику розв’язати проблему у незвичайних умовах,здобувати нову інформацію, набувати мобільності);

- формування шкільної зрілості: розумової зрілості (диференційоване сприймання, довільна увага, аналітичне мислення, наявність елементарних знань про природу, культуру, людей, самого себе, обґрунтувати свої думки);

- соціальної зрілості (пов’язаної з умінням спілкуватись з дорослими та однолітками), емоційної зрілості (здатність адекватно реагувати на ситуації та події);

- забезпечення балансу фондів «можу», «хочу»;

- розвиток у дитини зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції, як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей , власного «Я»;

- виховання у дошкільника творчого ставлення до життя.

 

Адміністрація та педагогічний колектив працюють відповідно Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Базового компоненту, Указів президента України, рішень уряду, наказів Міністерства освіти і науки України, органів управління освіти, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статутом, дотримуватись норм Конвенції про права дитини.

Враховуючи вимоги сьогодення та з метою досягнення належного рівня якості дошкільної освіти в ДНЗ створено такі такі умови:

- з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів з педагогічними працівниками проводяться педагогічні години, педагогічні ради, педагогічні читання, семінари, семінари – практикуми, наради при завідувачу, консультації, засідання круглого столу, працює творча група та багато інших видів робіт, які спрямовані на вирішення питань розкриття творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- планомірно проводиться робота по підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників (атестація педагогів, відвідування курсів підвищення кваліфікації, відвідування методичних об’єднань вихователів міста, відвідування занять між колегами, самоосвіта педагогів).

 

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю.

Аналізуючи віковий склад закладу можна з впевненістю сказати, що колектив відносно молодий.

Порівнюючи результати освітнього рівня за результатами атестації вищу кваліфікаційну категорію мають – 3 педагогів.

 

В дошкільному навчальному закладі організоване раціональне, збалансоване трьохразове харчування дітей згідно Інструкції про організацію харчування в ДНЗ. Вартість харчування дітей раннього віку становить 11 гривень, дітей дошкільного віку - 15 гривень, 60% - вартості сплачують батьки, а 40% - оплачує місцевий бюджет.

З метою чіткого контролю за організацією харчування в ДНЗ створена Рада по харчуванню. Контроль за харчуванням починається з моменту складання меню і продовжується на всіх етапах приготування їжі, Здійснення контролю за харчуванням проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність під час складання меню розкладки контроль за якістю продуктів, які надходять, дотримання норм закладки продуктів, виходу страв, технології приготування, якості страв.