Вторник, 21.09.2021, 07:20
Вітаю Вас, Гість

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ДНЗ №4 «Сонечко»

03.09.2019р. №46

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Правила прийому до закладу дошкільної освіти  базуються на законах України, ПОЛОЖЕННІ про дошкільний навчальний заклад,  Статуті закладу.

 

1.Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють,  медичних документів встановленої форми , свідоцтва  про  народження дитини, документу, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

 

2.Для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, за потреби копія медичного висновку та копія індивідуальної програми дитини з інвалідністю.

 

3. Під час прийому дитини до закладу, керівник зобов’язаний познайомити батьків, або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 

4. До закладу приймаються діти віком від 2-х років до 6(7) років.
 

5. Зарахування дітей до закладу здійснюється виключно на підставі електронної реєстрації, в порядку черги за наявності вільних місць у конкретну вікову групу

Для занесення Вашої дитини до загальноміського електронного обліку на вступ у заклад  дошкільної освіти  м.Славути, Вам необхідно надіслати на електронну скриньку вибраного Вами закладу лист із зазначенням в темі повідомлення «На вступ до ДНЗ», де вказати:

 

1.Ім’я та прізвище дитини

2.Дата народження

3.Адреса проживання

4.П.І.Б. матері або батька, або осіб, що їх замінюють

5.Контактний номер телефону (за Вашою згодою опублікується у обліку)

6.У разі наявності пільги на зарахування, копію документа що підтверджує пільгу.

Електронна адреса  закладу дошкільної освіти  №4«Сонечко»  м.Славути:  slavuta.dnz4@gmail.com

 6. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на літній період (75 днів).

7. Відрахування дітей закладу може здійснюватися у таких випадках: за бажанням батьків, або законних представників дитини, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість перебування у закладі. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти, в якому доцільне перебування дитини. У разі несплати без поважних причин батьками або законних представників дитини, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
8. Батьків, або законних представників дитини, адміністрація закладу повідомляє письмово з зазначенням причин про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

                          Перелік осіб, які мають право на пільги

         при позачерговому влаштуванні дітей у заклад дошкільної освіти

 1. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно з п.17 статті 20 та п.2 статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). 

2. Діти військовослужбовців (згідно з п.4 статті 13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").    

3. Діти військовослужбовців військових прокуратур (згідно з п.4 статті 83 Закону України "Про прокуратуру". Документ ВРУ 1697-18).

4. Діти громадян, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб з документами, які підтверджують наявний статус без попередньої електронної реєстрації за наявності вільних місць.

5. Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку або сенсорними та фізичними порушеннями.

6.Діти педагогів

Що необхідно для зарахування в ЗДО? 

1.Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО).

2.Ксерокопія свідоцтва народження дитини.

3.Паспортні данні батьків дитини.

4.Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу.