Вторник, 21.09.2021, 07:37
Вітаю Вас, Гість

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ 

(ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту», стаття 30 )

статут закладу освіти


ліцензії на провадження освітньої діяльності


структура та органи управління закладу освіти


кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)


ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


мова (мови) освітнього процесу


наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)


матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


результати моніторингу якості освіти


річний звіт про діяльність закладу освіти


правила прийому до закладу освіти


умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти


план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти


порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти


порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)


кошторис


фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів


інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості


інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.