Вторник, 21.09.2021, 07:15
Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Мої файли

Значення занять у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників (консультація для вихователів).
26.09.2017, 16:53

Компетенції:

  • лексична (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, їх доречне вживання, використання засобів мовної виразності);
  • фонетична (правильна звуковимова, розвинений фонематичний слух, володіння інтонаційними засобами виразності);
  • граматична (практичне вживання відповідних граматичних форм мови: число, рід, відмінки, час та ін.);
  • діамонологічна (розуміння зв’язного тексту, уміння відповідати та звертатися із запитаннями, вести діалог, складати різні види розповідей, переказувати).

Мовлення дитина опановує в процесі спілкування під час різних видів діяльності, адже всі вони взаємопов’язані з мовленням і супроводжуються ним. Повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетентності, звісно, недостатньо.

Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності є заняття. Саме на заняттях вихователь систематично та послідовно формує у дітей мовленнєві вміння та навички, що закріплюються під час спілкування у повсякденному житті.

На заняттях із мовленнєвого спілкування діти мають не стільки засвоювати матеріал про навколишній світ, скільки вправлятися в мовленнєвій діяльності. Необхідно звертати увагу вихователів на те, що на такому занятті основну увагу слід зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванні навичок розповідання та переказування.

Заняття з мовленнєвого спілкування проводять в усіх вікових групах один раз на тиждень лише з підгрупами дітей. Тільки за цієї умови можна забезпечити максимальну мовленнєву активність дітей на занятті.

Види занять з мовленнєвого спілкування

Заняття з мовленнєвого спілкування:комплексні та спеціальні. Комплексне заняття з мовленнєвого спілкування проводять тричі на місяць. Цей вид заняття поєднує завдання щонайменше з трьох компонентів мовлення, з-поміж яких: звукова культура, лексика . граматика і власне зв’язне мовлення. Причому останнє є обов’язковою складовою такого заняття.

Спеціальне заняття з мовленнєвого спілкування охоплює лише один компонент мовлення і проводиться один раз на місяць.

Планування занять з мовленнєвого спілкування

Доктор педагогічних наук Алла Богуш пропонує проводити протягом місяця три комплексних й одне спеціальне заняття з мовленнєвого спілкування: на перші три тижні місяця планують по одному комплексному, а на останній тиждень — спеціальне заняття.

Спеціальні заняття доцільно планувати на квартал. У першому місяці кварталу, наприклад, у вересні, завданням спеціального заняття може бути формування звукової культури мови. Наступного місяця, у жовтні, спеціальне заняття варто присвятити формуванню граматичної правильності мовлення, а в листопаді — словниковій роботі. Відповідно планують заняття з мовленнєвого спілкування і в наступних кварталах.

Методика проведення занять з мовленнєвого спілкування

Організовуючи роботу педагогічного колективу над мовленнєвим розвитком дошкільників,слід пам’ятати, що основною метою занять є розвиток мовлення кожної дитини. Тому важливо створювати такі умови, що стимулюватимуть максимальну мовленнєву активність кожної дитини. Цього можна досягнути, дотримуючи таких умов:

  • уміння педагога викликати у дітей інтерес до теми заняття та розумно співвідносити власну мовленнєву активність і мовленнєву активність дітей — неприпустимо, щоб дорослий говорив більшість заняття;
  • проведення занять підгрупами до 10–12 осіб;
  • правильне розташування дітей;
  • забезпечення оптимальної інтенсивності мовленнєвого навантаження дітей — надто прості завдання знижують інтерес дітей;
  • здійснення індивідуально-диференційованого підходу;
  • уміння педагога бачити особисті досягнення дитини, а не порівнювати її з іншими дітьми.

Вихователь має ретельно готуватися до заняття. Добираючи тему, ураховувати досвід дітей та їхні інтереси. Щоб успішно реалізовувати заплановані завдання, слід відповідно до кожного з них дібрати метод або кілька методів, що забезпечать їх розв’язання. Так, наприклад, навчаючи дітей описування, вихователь може обрати описову розповідь або/і дидактичну гру.

Зважаючи на процеси індивідуалізації освіти, під час занять із мовленнєвого спілкування вихователеві потрібно враховувати особливості кожної дитини.

Отже, слід знати, як поставити дитині завдання, скільки часу призначити на його розв’язання, як забезпечити розумну допомогу, оцінити результат та докладені зусилля. Під час спілкування важливо так розмістити дітей, щоб вони могли бачити одне одного та вихователя. Без «контакту очей» неможливо формувати вміння слухати товариша, розуміти мовця, тобто виховувати в дошкільників культуру мовлення.

Для закріплення знань, здобутихна занятті, важливо оптимально організувати мовленнєве середовище для дітей у повсякденному житті. Необхідно задіяти мовлення як важливий засіб спілкування в усіх видах дитячої діяльності.

Мовна особистість — особистість, яка адекватно, доречно, вільно і творчо застосовує мову в різних ситуаціях буття задля реалізації власних мовленнєвих завдань.

Категорія: Мої файли | Додав: slavutadnz4
Переглядів: 385 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar